In onze artsenpraktijk worden klachten van het bewegingsapparaat zoals rugpijn en gewrichtsklachten onderzocht en behandeld. Wij maken naast medisch onderzoek ook gebruik van echografie om direct meer te weten en inzicht te krijgen over de aangedane structuur.  Indien nodig kan dit worden aangevuld met een MRI-scan. Het grote voordeel voor u is dat de verschillende oorzaken, maar ook redenen van voortduren en therapeutische oplossingen van uw klacht op die manier ruimschoots aan bod komen en u vakkundig en maximaal geholpen wordt.

esculaap

Onze visie in het kort:

“De echte oorzaak van veel rugpijn en gewrichtsklachten blijft vaak onduidelijk omdat er te weinig of geen adequate diagnostiek wordt ingezet. Hierdoor zijn veel therapieën een gok en kan de pijn zo voortduren of komt de klacht steeds terug. Naar ons oordeel kan de pijn pas echt gericht worden aangepakt als die oorzaak nauwgezet en precies boven water komt. Daarom doen wij eerst doelgerichte diagnostiek met echografie of verwijzen we u in samenspraak met uw huisarts voor een MRI-scan om de pijnbron te lokaliseren”.

Onze aanpak in het kort:

“Hierna kunnen wij, in overleg met de patiënt, de best passende pijnbehandeling starten. Zo kunnen wij o.a. onder geleide van echoapparatuur een gerichte injectie geven, zodat het genezende medicijn precies daar terecht komt waar dat nodig is! Ook kunnen wij met behulp van het houdingsconsult met ergonomische houdings-instructie therapeutische interventies aanbieden waardoor sneller verbetering en genezing ontstaat die zo ook in de toekomst langer kan voortduren”.