Het consult is er ten eerste op gericht om u bewust te maken van de belasting, en veelal overbelasting, van uw rug & nek gedurende de dagelijkse handelingen. Daarnaast krijgt u informatie en instructie over de juiste zithouding en over de dagelijkse handelingen. Verder leert u hoe u zelf die dagelijkse overbelastingen kunt vermijden en aanpakken.

Meestal denkt u niet na over dagelijkse handelingen als zitten, bukken, schoenen aan doen, lezen, tv-kijken, tandenpoetsen, boodschappen doen, maar ook sporten en mogelijk het uitoefenen van uw hobby gebeuren vaak zonder bewust te zijn van de hoeveelheid belasting die de rug & nek te verwerken krijgen!

Al deze houdingen en activiteiten hebben grote invloed op de druk in uw rug & nek. Veelal is deze al langer bestaande overbelasting de oorzaak ( of medeoorzaak) van uw klachten. Door de overbelasting ontstaan zo overrekkingen en kleine kwetsuren in de structuren waaruit de rug en de nek zijn gebouwd. En door deze onbewuste overbelastingen gedurende de dag, die dus herhaaldelijk plaatsvinden, kunnen uw kwetsuren in uw rug & nek niet tot rust komen en genezen. Uw klachten duren zo voort zonder dat u weet wat u niet goed doet!

Het is juist daarom zeer belangrijk om in een periode met rug & nekklachten deze dagelijkse belastingen en overbelastingen bewust te worden, op te sporen en aan te pakken. U zult in het consult aanpassingen leren in de dagelijkse belasting van uw rug & nek. Als u het geleerde gaat toepassen zult u zelf een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering en genezing van uw rug & nekklachten! Maar ook wanneer de klachten zijn opgelost is het zaak om de dagelijkse belasting bewust te zijn en aan te blijven pakken: de kans van herhaling van uw klachten wordt vele malen kleiner! U bent preventief bezig! En daar is het consult nu precies voor bedoeld!

De bedoeling en het beoogde effect van het consult is bewustwording ten aanzien van uw eigen bijdrage aan de dagelijkse belasting van de rug & nek. Het wordt eigenlijk een vanzelfsprekendheid dat u een betere houding en betere handelingspatronen toepast. Probeer tijdens het consult open te staan voor de informatie en verbaas u over hoeveel u zelf aan die overbelasting bijdraagt in het dagelijks leven. En verwonder u ook over hoeveel u zelf kunt verbeteren aan de belasting gedurende de dag. Veel succes bij het consult!

Therapieën