Verrassende nieuwe inzichten uit ‘rugonderzoek’ 2015

Geachte collega,

In uw huisartspraktijk ziet u regelmatig patiënten komen en ook terugkomen met soms duidelijke en soms onduidelijke rug-, nek-, en gewrichtsklachten. Het kan moeilijk zijn om deze klachten exact te lokaliseren, te duiden of hier snel een adequate aanpak voor te vinden. Dat ligt vaak ook aan de aard en verschijningsvorm van deze klachten. Om de patiënt te helpen wordt op pragmatische gronden vaak besloten tot medicatie en/of para-medische behandelingen.

Uit meerdere recente onderzoeken blijkt nu dat de huidige aanpak van ‘aspecifieke’ rugpijn, dus zonder dat er een oorzaak is vastgesteld, slechts miniem effect heeft [26,27,28,91]. Nieuwe grote epidemiologische studies tonen ook aan dat na 1 jaar 65% van de patiënten in meer of mindere mate nog rugpijn heeft [5,19, 20,21,89,91]. Bij de recidieven (60-80% binnen 1 jaar) blijkt nu bij 66% van de patiënten dat de klachten erger worden, meer straling in bil/been geven en/of langer duren [1,5,20,91].

Het lijkt er nu op dat er een categorie patiënten bestaat die niet goed reageert op de huidige aanpak zonder diagnose. Veel recent onderzoek toont aan dat de degeneratieve discus-aandoening zelf vaak niet vanzelf geneest of zelfs verslechtert [47,48,51,53,63,79,81,83]. Dit nu blijkt ten grondslag te liggen aan het feit dat de chronische rugpijn groep 10x zo groot is, en niet psychosociale factoren. Rugpijn verdient dus eerder in het pijn-traject verdiepende diagnostiek, waarbij de pijnbron boven water komt. Hierna kan passende therapie op maat worden gestart, met tevens adequate secundaire preventie.

Onze praktijk kan deze veelzijdige medische zorg, die deze rugklachten vereisen, aan uw patiënten leveren. Wij doen gerichte diagnostiek naar de pijnbron, ook bij gewrichtsklachten, m.b.v.echo-apparatuur. Met de preciese diagnose c.q. pijnbron in beeld kunnen wij, in overleg met de geïnformeerde patiënt een toegespitste behandeling op maat aanbieden in de vorm van pijnbehandeling/injectietherapie onder echogeleide, mechanische-ergonomische instructie/aanpak en passende secundaire preventie.

Alle verzekeraars vergoeden een gedeelte van de kosten uit het ‘aanvullende pakket’. Onze assistente heeft een lijst met alle vergoedingen per pakket en per verzekeraar. Zij licht uw patiënt volledig in bij het eerste telefoongesprek. Telefoon : 071-5175055.

Met dank voor uw aandacht; de literatuurlijst vindt u hier.

W.L. Kist, arts