Alle medewerkers van praktijk Kist doen hun uiterste best om u goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over de uitvoering van het onderzoek en/of de behandeling. Aan uw opmerkingen of klacht hechten wij groot belang dit ter verbetering van onze zorg en uw tevredenheid. Hieronder kunt u lezen wat u kunt doen met uw opmerkingen of klacht.

Allereerst raden we u aan direct contact op te nemen met de behandelend arts. Hij stelt het op prijs de gelegenheid te krijgen de oorzaak van uw klacht met u te bespreken. U kunt dat zowel telefonisch als in een persoonlijk gesprek met hem doen. We zijn hiertoe altijd bereid maar moeten natuurlijk wel weten dat u niet tevreden bent over de behandeling. De ervaring leert dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen kunnen worden.

 

Mocht u op bovengenoemde wijze samen niet tot een bevredigende oplossing komen dan kunt contact opnemen met onze klachtenfunctionaris

Dit kan via:

Zorgbelang, afdeling informatie en Klachtenopvang. Zorgbelang kan informatie geven over de rechten en plichten van u als patiënt en adviseren over wat u met uw klacht kunt doen. Een medewerker van Zorgbelang kan u ook ondersteunen, bijvoorbeeld bij het schrijven van een brief. Zorgbelang werkt onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg.

U kunt zorgbelang bereiken op

www.zorgbelang-nederland.nl

Telefoon: 030 – 299 19 70            email: info@zorgbelang-nederland.nl               Postbus 2250 3500 GG Utrecht

De klachtenfunctionaris van Zorgbelang behandelt klachten die rechtstreeks worden ingediend. De klachtenfunctionaris kan het volgende voor u doen: luisteren naar uw verhaal en meedenken over een oplossing; uitleg en informatie geven over de klachtenprocedure van de zelfstandig zorgverlener; de klacht – eventueel anoniem – registreren.

 

Een volgende stap is de klachtencommissie.