Uw klacht wordt door een medische bril bezien

De arts houdt zich bezig met het medische onderzoek en behandeling van klachten en functiestoornissen van het bewegingsapparaat. De dokter heeft zich na het artsexamen hierin gespecialiseerd. Uw klacht wordt dus door een medische bril bezien! Tijdens het vraaggesprek probeert de arts inzicht te krijgen in de aard van de klacht. Ook informatie over het soort werk, de zit-, sta- en bukhouding en sport en/of hobby-beoefening kan veel vertellen over de mogelijke ontstaanswijze, maar ook over de reden van het voortduren van de klacht. Daarnaast wil de arts weten hoe de algemene gezondheid en conditie er voorstaat en of er medicijnen worden gebruikt.

Specifiek toegespitst lichamelijk onderzoek

Nadat zo een goed beeld is gevormd van de klacht vindt er een een specifiek toegespitst lichamelijk onderzoek plaats. Daarnaast wordt vaak met echografie gekeken voor verdere beeldvorming van de aangedane structuur. Soms is het nodig om het onderzoek uit te breiden met een MRI-scan. Met al deze informatie uit het vraaggesprek en de onderzoek-gegevens wordt duidelijk wat er aan de hand is en kan de diagnose gesteld worden. Deze wordt in detail met de patiënt besproken en uitgelegd. Indien er een MRI-scan is gemaakt, wordt ook deze met de patiënt bekeken en besproken.