Wat is de overeenkomst van spit met bulging disc, ischias en hernia?

bulgingdiscDeze kwetsuren in de achterwand van de tussenwervelschijf kunnen we soms ook zien op MRI-scans: we zien een licht uitpuilende schijf ( de zogenaamde bulging disc) met soms kleine scheurtjes in de achterwand van de schijf. Het zijn ook deze kleine kwetsuren die de rugpijn en bilpijn veroorzaken , zo blijkt uit veel onderzoek met oa preciesie-diagnostiek met verdoving (zie verder). Overigens komt de bulging disc met of zonder scheurtjes ook voor bij mensen zonder rugklachten. Als de scheurtjes groter worden puilt de bulging disc nog verder uit en dan spreken we over een protrusie of hernia.
Een hernia houdt in dat de tussenwervelschijf, juist door die kleine scheurtjes, verder uitpuilt en daardoor in meer of mindere mate tegen een zenuw aandrukt of de zenuw beknelt. Deze beknelling veroorzaakt irritatie, zwelling en pijn terplekke en kan uitstraling geven in het verloop van de beknelde zenuw in het been (ischias). Soms is het scheurtje door alle ringen heen gescheurd en komt het materiaal van de kern dus buiten de ringen: dit heet een extrusie. Wanneer doorgescheurd nucleus materiaal los ligt van de rest van de discus heet dit een sequester.

Wat hebben de spieren met spit te maken?

De bijkomende verstijving van de rugspieren, die als kabels langs de rug aangespannen staan, zien we vaak bij spit, ischias en hernia. Deze verstijving van de rugspieren is een beschermende afweer-reactie (reflexmatig=onwillekeurig) van het lichaam op de heftige pijnprikkel uit de tussenwervelschijf. De pijnprikkel uit de kwetsuur of scheurtjes in de tussenwervelschijf wordt ook direct doorgegeven aan de hersenen en die zorgen op hun beurt voor de sterke aanspanning van de rugspieren als verdedigingsmechanisme om zo erger te voorkomen! Zó ontstaat de verstijving van de spieren en/of de scheefstand zoals we die kennen bij spit, ischias en hernia. Dus de spierverstijving is niet de oorzaak van de rugpijn maar een gevolg = reactie op de kwetsuren in de tussenwervelschijf ! Er is veel onderzoek verricht met injectie-therapie met verdovende vloeistof onder röntgen-doorlichting (preciesie-diagnostiek). Hieruit blijkt dat wanneer bij acute spit de tussenwervelschijf wordt ingespoten met een verdovings-vloeistof de rugpijn en ook de eventuele bilpijn én het reactieve spierspasme direct verdwijnt!
Het gekke is dat in Nederland de meeste mensen denken dat de oorzaak van spit spieren zijn, maar bijvoorbeeld in Duitsland heet spit Hexenschuss en is algemeen bekend dat dat komt van die Bandscheibe = tussenwervelschijf . En ook in Engeland spreekt men over een slipped disc (uitpuilende tussenwervelschijf).

slippeddisc

 

Wat heeft spit met het SI-gewricht te maken?

De pijn in de rug zit bij spit behalve in de rug vaak ook wat lager links of rechts op het bekken aan de achterkant. Dit is de plek waar het SI-gewricht in de diepte zich bevindt. Doordat de pijn juist daar zit wordt vaak gedacht dat dus het SI-gewricht de oorzaak is van de spit. Dat stamt nog uit de tijd dat er nog geen goede oorzaak voor spit bekend was. Toen er later o.a. onderzoek gedaan werd met verdoving van het SI-gewricht bleek dat de spit niet verdween. Het onderzoek om de tussenwervelschijf zelf te onderzoeken heet discografie. Hierbij wordt onder röntgendoorlichting een naald in de kern van de discus gebracht en onder druk contrast ingespoten. Wanneer dan de pijn ontstaat die herkenbaar is voor de patiënt is duidelijk dat de pijn uit die tussenwervelschijf komt. Soms krijgt de patiënt zelfs acute spit op de röntgentafel door de druktoename van de injectie. Wanneer daarna verdovingsvloeistof wordt ingespoten verdwijnt de pijn én de uitstraling rond de SI-regio! Ook blijkt dat uit de klinische ervaringen met de hernia operatie: na de operatie is de beenpijn en pijn rond de SI-regio of de bilpijn verdwenen! De pijn rond het SI-gewricht is dus bijna altijd een uitstraling uit de tussenwervelschijf . Met de huidige kennis en inzichten rond de discus en zijn veroudering, MRI-scan onderzoek en preciesie-diagnostiek & therapie is anno 2014 een heleboel meer duidelijk over rugklachten, spit en hernia.