De slijmbeursonsteking

De meest voorkomende aandoening van de schouder is de slijmbeursontsteking, de Bursitis. De slijmbeurs is dan ontstoken door overbelasting, trauma met of zonder bloeding binnenin, door irritatie van kalkplekken in de peesplaten rond de kop van de arm (= de zogenaamde cuff ) of door chronische inklemming ( impingement).

bursitis

De slijmbeurs ontsteking reageert zeer goed op een injectie met verdoving en Kenacort (corticosteroiden). Zie hiervoor onder het kopje : Injectietherapie.

injectietherapie